Ordförande
Hanna Palm Johansson, 9A

Kassör
Glenn Marklund, 9B

Sekreterare

Ledamot
Mica
Zetterquist Helger, 11A
Jakob Bergström, 9A
Elise Jacobsson, 9B

___________________________

Trädgårdsansvarig
Fredrik Björklund, 11B

Egergi- och webansvarig
Andreas Rydbacken, 11A

Revisor
Stefan Ferm

Inloggning krävs